Klikk for ? lukke
Klikk for ? lukke

Pensler/Utstyr

Jeg importere pensler fra Habico i Tyskland. Penslene er serie 237 ( flatpensel) og 404 K (konturpensel).

Disse er av veldig god kvalitet og er det jeg selv bruker.

Min teknikk er kun mulig å male med oljefarger og jeg bruker Rembrandt sine Kunstnerfarger.

Både pensler og farger kan du bestille fra meg.
 
Unni Marie Rosemaling.com v/ Unni Marie Lien N-5580 ?len, Norway
unni.marie@rosemaling.com   Tlf: +47 53 76 86 61  Mob: +47 48 25 85 58
© 2024 All rights reserved Unni Marie Rosemaling.com
This site is protected by copyright law and all content on this site is prohibited to use without a written consent from Unni Marie Lien.