Klikk for ? lukke
Klikk for ? lukke

World Master bilder

Åpningssermoni World Masters.
World Masters.

Overrekking av World Master sertifikat av
Chairman Han, Sang Chul
World Masters
World Masters og representanter fra
40 lands ambasader.
Meg og representant fra Norges Ambasade
i Sør-Korea, Thomas Daniel Larsen.
Meg, Lucia Armas (Guatemala) og
Ana Zivcic (Serbia)
Meg, ambasadør og Sussy Sacco fra Paraguay.
Utstilling.
Utstilling.
Utstilling.
Utstilling.
Utstilling.
Utstilling.
Utflukt i Yeosu city.
Meg og Marcelo Wong fra Peru.
Koreansk TV filmer og intervjuer.
Meg og Chairman of
World Masters Organizing Committee
Han, Sang Chul.
Jorge Saade (Ecuador)  og meg.
Alle World Masters 2010.
World Masters og studentene.
World Masters 2010.

Unni Marie Rosemaling.com v/ Unni Marie Lien N-5580 ?len, Norway
unni.marie@rosemaling.com   Tlf: +47 53 76 86 61  Mob: +47 48 25 85 58
© 2023 All rights reserved Unni Marie Rosemaling.com
This site is protected by copyright law and all content on this site is prohibited to use without a written consent from Unni Marie Lien.